“Plaadiliim”

Otstarve: Ette nähtud keraamiliste plaatide ja kivimassist plaatide liimimiseks tellis, krohv, betoonalusele (sobib köetavale põrandale), kipskartongile, kõvale pinnale, samuti võib kasutada universaalse tasandus ja pahteldusseguna (kihi paksus kuni 3mm). Sobib fassaadi soojusisolatsiooni plaatide liimimiseks. Sise- ja välitöödel, külma ja niiskuskindel, vastupidav temperatuuri kõikumistele.

Tehnilised andmed:

Koostis: portlandtsement, mineraalsed täiteained, modifikaatorid

Tihedus: umbes 1,65g/cm³

Segu klass ja tüüp: LST EN 12004:2002/A1:2003 : C1T

Nakkavus betooniga 28 päeva pärast:≥ 0,5 MPa

Voolavus:≤ 0,5 mm

Lahustuva kroomi kontsentratsioon Cr(VI) kuivsegus:≤ 0,0002%

Pakend: Kotid 25 kg, alusel 42 tk

Säilitamine: Toode on kasutamiseks parim 12 kuud alates tootmiskuupäevast, hoida kuivades tingimustes, tihedalt suletud originaalpakendis, temperatuuril +5ºC…+30ºC

Kasutustemperatuur: +5ºC…+25ºC

Ühe kihi maksimaalne paksus: 5mm

Valmissegatud liimisegu on kasutuskõlblik: umbes 2 tundi (õhutemperatuuril +20ºC, suhteline õhuniiskus 60%)

Plaatide liimimise aeg aluspinnale kantud liimisegule: umbes 20 min

Plaadi asendi korrigeerimise aeg: kuni 10 min

Kõndida võib: 24 tunni möödumisel

Plaadivuugid võib täita: 48 tunni pärast

Vee ja segu vahekord: umbes 6,8 l vett 25 kg kuivsegu kohta

Kulu: 1mm paksuse kihi kohta umbes 1,3 kg/m2  

Plaadi külje pikkusSegukammi hamba suurus 1)*Kulu 2)*
0...5 cm
5..10 cm
10...20 cm
20... cm
3-4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
1,5 kg/m2 - 2,0 kg/m2
3,0 kg/m2
4,1 kg/m2
5,1 kg m2

1)*Kui plaadi tagumine pool on sügava profiiliga, valige suuremate hammastega segukamm

2)*Kui liimi kantakse ka plaadile, suureneb kulu 0,4 kuni 0,8 kg/m²