Kasutatakse kohtades, kus fassaadiosa ja sokliosa üleminek on alla 40 mm (tagasiaste)

Profiili pikkus 2 m