×

Energiamerkintä

Energiamerkintä

Energiamerkki on rakennukselle tai rakennuksen osalle annettava asiakirja, joka heijastaa rakennuksen energiankulutusta lämmitykseen, jäähdytykseen, veden lämmittämiseen, ilmanvaihtoon sekä valaistukseen. Energiamerkintä antaa mahdollisuuden verrata energiankulutusta muihin samanarvoisten rakennusten energiankulutukseen. Vertailussa otetaan huomioon se, millaisia energianlähteitä rakennuksessa käytetään (kaukolämmitystä, sähköä, maakaasua jne.). Lyhyesti sanoen on energiamerkintä asiakirja, joka osoittaa rakennuksen todelliseen energiankulutukseen ja antaa rakennukselle energialuokan samoin, kuin se annetaan kodinkoneille. Mitä matalampi on rakennuksen energialuokka, sitä pienemmät ovat myös sen energiakustannukset. Energiamerkillä määrätään rakennuksen energialuokka, joka on voimassa 10 vuotta. Kuitenkin on suositeltava päivittää energiamerkintä talon jokaisen oleellisen uudistuksen jälkeen. Energiamerkki annetaan suunniteltaville rakennuksille ja olemassa oleville rakennuksille eri perusteilla. Olemassa olevien rakennusten tapauksessa otetaan huomioon todelliset energiankäyttötiedot ja annetaan mitattuihin tai arvioituihin energiankäyttötietoihin perustuva energiamerkki.

Suunniteltavalle tai oleellisesti peruskorjattavalle rakennukselle voidaan hakea vain energialaskelmiin perustuvaa energiamerkkiä, koska energiankäyttöä pitää ennustaa, käyttämällä laskelmissa tiettyjä laskelmamenetelmiä.

Energiamerkintä on oltava kaikilla rakennuksilla, joiden suunnittelu aloitettiin vuodesta 2009 alkaen. Se on esitettävä kunnanhallitukselle rakennuslupahakemuksen yhteydessä.

Energiamerkintä antaa tietoa siitä, mitä pitäisi tehdä energiakustannusten vähentämiseksi. Siitä johtuen on suoritettava energiatarkastus.

Virossa tarjoaa energianeuvontaa rajavastuuyhtiö Energiamaja Konsultatsioonid OÜ. Sen työntekijät tarjoavat kokonaisvaltaisia ratkaisuja energiaa säästävien talojen rakentamiseen tilaajien toiveiden mukaisesti ja ovat valmiita toteuttamaan ne projektipäällikköinä.

Meidän tavoitteenamme on riippumattomana asiantuntijana auttaa teitä rakentamaan teille sopivan ja mielekkään talon. Sitä varten tarvitaan koko prosessin kokonaisvaltaista suunnittelua ja toteutusta. Siihen kuuluvat alustava suunnittelu, oikeiden teknisten ratkaisujen löytäminen, energialaskelmat PHPP-ohjelman avulla, rakennushankinnan järjestäminen asiakkaalle parhaan ratkaisun ja hinnan löytämiseksi sekä omistajavalvonta. Kokonaisratkaisu ja koko prosessin johtaminen takaa suunnitellun tuloksen ja laadun, jotka vastaavat asiakkaan odotuksia ja joiden tuloksena valmistuu asiakkaalle Älykäs Rakennus.

Rakennusten energiaa säästävän kokonaisratkaisun osat ovat:

Energiamerkki – antaa tiedon rakennuksen energiankulutuksesta ja energiakustannuksista.

Energiatarkastus – selvitetään rakennuksen energianhukan ja kustannusten syyt ja -lähteet, tarjoamalla tarvittavia ratkaisuja kannattavuuslaskelmien avulla.

Energialaskelma – suoritetaan PHPP-ohjelmalla, minkä tuloksena on mahdollista selvittää olemassa olevan tai suunniteltavan rakennuksen energian nimelliskulutus, jota voidaan teknisten ratkaisujen avulla parantaa.

Termografia – auttaa löytämään rakennuksen kylmäsillat, lämpöputkien vuodot, ulkoseinien lämmönpitävyyden ja niiden lämpövuodot.

Energiansäästö- ja rakennusneuvonta – annetaan parhaat suositukset energiaa säästävän suunnitteluratkaisun löytämiseen sekä rakennus- ja uudistustöiden toteuttamiseen.

Omistajavalvonta – taataan tilaajalle hänen toivomuksia sekä voimassa olevia normeja ja vaatimuksia vastaavan suunnitelman laatiminen, myös suunnitelman mukaisen rakennuksen valmistuminen.