Krohvisegu kasutamiseks sise- ja välistöödel

Otstarve: ette nähtud telliskivi-, räbubetoon ja betooniseinte krohvimiseks sise- ja välistöödel. Kasutatakse 5-15 mm krohvikihi saamiseks. Graanulite läbimõõt on kuni 2 mm

Tehnilised andmed

Koostis: portlandtsement, kustutatud lubi, mineraalsed täiteaine, lisandid

Survetugevus 28 ööpäeva pärast: kategooria CSII

Nakketugevus aluspinnaga ja purunemise viisi sümbol: ≤ 0,2 MPa (purunemise viis – B)

Vee kamillaarimavus: kategooria W0

Veeauru läbivuse koefitsent: 25

Soojuserijuhtivus λ (lenteles verte): ≤ 0,83 W/(m*K) P=50%; ≤ 0,93W/(m*K) P=90%

Tuleohutusklass: A 1

Teralisus: ligi 2 mm

Lahustuva kroomi kontsentratsioon Cr(VI) kuivsegus:≤ 0,0002%

Pakend: kotis 25 kg, alusel 42 tk.

Säilitamine: toode on kasutamiseks parim 12 kuud alates tootmiskuupäevast, hoida kuivades tingimustes, tihedalt suletud originaalpakendis, temperatuuril +5°C – +30°C

Kasutustemperatuur: vahemikus +5°C kuni +25°C

Valmissegu on kasutuskõlblik: umbes 2 tundi, kui temperatuur on +20°C ja suhtelineõhuniiskus 60%

Kihi paksus: 5 – 15 mm

Kulu: umbes 8 kg/m², kui krohvikihi paksus on 5 mm

Vee ja segu vahekord: 25 kg kuivsegu kohta umbes 4,5 l vett

Kaubamärk: