” Tsementkrohvisegu TM 500 “

Otstarve: Kreisel TM 500 on ette nähtud masinkrohvimiseks hoonete sise- ja välisviimistluses, seinte ja vaheseinte krohvimiseks. Sobib kasutada käsitsi krohvimiseks või krohvimismasinaga pritsimiseks tavaliste ja poorsete betoonaluste, keraamiliste, silikaattellistest laotud müüride jms. pindade krohvimisel. Kasutades krohvisegu Kreisel TM 500 on soovitatav krohvikivi paksus 5 – 15 mm.

Tehnilised andmed

Koostis: portlandtsement, kustutatud lubi, mineraalsed täiteained, lisandid

Kasutusvalmis segu tihedus: umbes 1,60 g/cm3

Kivistunud segu tihedus: umbes 1,50 g/cm3

Survetugevus 28 ööpäeva järel: kategooria CS II

Nakketugevus aluspinnaga ja purunemise viisi sümbol: ≥ 0,2 MPa; FP: B

Vee kapillaarimavus: kategooria W0

Veeaurude läbilaskevõime μ: 25

Soojuserijuhtivuse (tabeliväärtus) koefitsent:≤ 0,83 W/(m K) P=50%; ≤ 0,93 W/ (m K) P=90%

Tuleohutusklass: A1

Teralisus: 0…0,5 mm

Lahustuva kroomi kontsentratsioon Cr(VI) kuivsegus: ≤ 0,0002 %

Pakend: Kotid 40 kg, alusel 25 tk

Säilitamine: Toode on kasutamiseks parim 12 kuud alates tootmiskuupäevast, hoida kuivades tingimustes, tihedalt suletud originaalpakendis, temperatuuril +5°C…+25°C

Kihi paksus: 5 – 15 mm

Kulu: 1 mm paksuse kihi korral umbes 1,25 kg/m2  

Vee ja kuivsegu vahekord: umbes 5,5 l vett 25 kg kuivsegu kohta

Valmissegatud segu on kasutamiskõlblik: umbes 3 tundi +20°C temperatuuril, umbes 1 tund üle +25°C temperatuuril

Kasutustemperatuur: vahemikus +5°C…25°C

Kaubamärk:
Toodet tutvustavad failid