BAK-F Külmumisvastase lisandiga fassaadi soojusisolatsiooniplaatide armeerimis- ja kleepsegu, tasandussegu

 • Vahtpolüstüreenist ja mineraalvillast soojusisolatsiooniplaatide armeerimiseks ja kleepimiseks madalatel õhutemperatuuridel (kuni 0°C)
 • Mineraalsete pindade õhukesekihiliseks tasandamseks
 • Välis- ja sisetöödeks
 • Vee- ja külmakindel
 • Tsemendi baasil, sisaldab armeerimiskiude
 • Nakke- ja elastsusomadusi parandavate lisanditega
 • Kõrge veeauru läbilaskvusega
 • Käsitsi ja pumbaga pealekantav
 • Halli värvusega
 • Soojusisolatsioon-liitsüsteemide ETICS SAKRET EPS (ETA-10/0064) ja ETICS SAKRET MW (ETA-10/0185) komponent

Aluspinna ettevalmistamine

Pind peab olema puhas, kandev ,tasane ja kuiv. Täita praod ja augud. Vanad müüritise- ja krohvipinnad tuleb puhastada liivapritsi või surveveega.Eemaldada pudenev krohv, kobrutav värv, puhastada õlised või muud nakkumist takistavad pinnad. Vahtpolüstüreenist plaadid lihvida eelnevalt üle liivapaberiga. Aluspinnad kruntida sõltuvalt materjalist krundiga Sakret TGW, UG, BG või QG.

 

Töö käik

Kuivsegu segada puhta külma veega ühtlaseks tükivabaks massiks kasutades mikserit (600 pööret/min). Lasta segumassil seista 3 minutit, mille järel korrata segamist. Kui õhutemperatuur on 0°C – +5°C, segada kuivsegu puhta sooja veega! Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada! Kleepeseguna kasutamisel juhinduda Sakret BK pealekandmise juhistest. Soojustusplaatide armeerimisel kanda pinnale hammaskellu või krohvipumba abil, suruda märga segusse klaaskiud-armeerimisvõrk ning pind tasandada. Tardunud või kivistunud kihile kanda peale teine segukiht ning tasandada.Mineraalsete pindade pahteldamiseks kanda segu pinnale hammaskellu või krohvipumba abil ja tasanda. Üle 3 mm paksustes kihtides on soovitav pragunemise vältimiseks kasutada klaaskiud-armeerimisvõrku. Mitte kasutatav lubikrohvi või nõrkade krohvide ülekrohvimiseks. Aluspinna ja välisõhu minimaalne temperatuur võib segu kasutusajal olla kuni 0°C. Maksimaalne kasutustemperatuur kuni +25°C. Segu kivistumisfaasis võib õhutemperatuur langeda alla 0°C 6 tunni möödumisel krohvimistööde lõpetamisest.

 

 

Pakend

 • 25 kg kotid, alusel 48 kotti

Tehnilised näitajad

Vastavus standardile, süsteemile Kulu kleepimisel/pahteldamisel Tuleohutusklass Nakketugevus Survetugevus Külmakindlusklass Täitematerjali terasuurus Säilivusaeg
EVS-EN 998-1:2010, ETAG-004 ~4 – 8 kg/m² / ~5 – 10 kg/m² A1 (mittepõlev) ≥1,4 N/mm² krohviklass CS III F 50 kuni 0,5 mm 12 kuud alates tootmiskuupäevast
Kaubamärk: