Multibond MS35 omab suurepärast naket enamuse harilike ehitusmaterjalidega nagu töödeldud puit, PVC ja plastikud. Toodet on testitud järgmistel metallpindadel: teras, AlMgSi1,messing, elektrolüütiliselt galvaniseeritud teras, AlCuMg1 leegiga galvaniseeritud teras, AlMg3 ja teras ST1403. Multibond MS 35 omab head naket järgmistele plastikutele: polüstürool, polükarbonaat (Makrolon), PVC, ABS, polüamiid, PMMA, fiiberklaasiga tugevdatud epo, polüester. Plastikute tootmisel kasutatakse väga sageli lenduvaid lisandeid ja muid kaitsematerjale (näiteks kaitsekiled). Enne liimimist tuleb need eemaldada. Parima nakke saavutamiseks soovitame kasutada Pinnaaktivaatorit. MÄRKUS: liimides plastmasse nagu PMMA (näiteks pleksiklaas), polükarbonaat (näiteks Makrolon või Lexan), milliste ühenduskohad jäävad pinge alla, võivad tekkida ühenduses praod. Sellistes kohtades soovitame Multibondi mitte kasutada. Toode ei nakku PE, PP, PTFE (Teflon) ja bituumenpindadega. Soovitame alati läbi viia eelnev test.

Märkused:

  • Multibond MS 35 võib üle värvida vesidispersioonvärvidega, kuna aga värve ja lakke on väga palju erinevaid tüüpe, on soovitav läbi viia eelnev sobivustest

Kasutamine:

  • Meetod: manuaalse või pneumaatilise püstoli abil
Kaubamärk:
Toodet tutvustavad failid